Global environmental problems

From VCSEwiki
Jump to navigation Jump to search

A variety of environmental problems affect our world. As globalization continues and the earth's natural processes transform local problems into international issues, few societies are being left untouched by major environmental problems.Some of the largest problems now affecting the world are following:

Sources

  • Moldan, B., Braniš, M. (2003) Globální problémy životního prostředí. In: Mezřický, V. (ed). Globalizace. Praha: Portál 147 pp. (ISBN: 80-7178-745-5)
  • WWF – World Wildlife Fund for Nature: www.wwf.org, www.panda.org

Sources in Czech

  • Braniš, M. (2004). Úvod do ekologie a ochrany životního prost'ř'edí. 3. přepracované vydání. Praha: Informatorium, 203 pp.
  • Braniš, M. (2005). Environmentální problémy. In: Mezřický, V. (ed). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, pp. 25-53 (ISBN 80-7367-0023-8)
  • Brown L. R. (ed) State of the World. Worldwatch Institute Reports on Progress Towards a Sustatinable Society (yearbooks on the state of the world, up to 2004)
  • Houghton, J. (1998). Globální oteplování – Úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia. 228 pp.
  • Lippert, E. (1995). Ozonová vrstva Země: Vznik, funkce, poškozování a jeho důsledky, možnosti nápravy. Praha: Vesmír. 155 pp.
  • Nátr, L. (2005). Rozvoj Trvale neudržitelný. Praha: Karolinum. 102 pp.
  • Primack, R. B., Kindlmann, P., Jersáková, J. (2001). Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 349 pp.
  • Vallin, J. (1992). Světové obyvatelstvo. Praha: Academia, 147 pp.