Summer school 2012 public hearnig

From VCSEwiki
Revision as of 11:55, 27 August 2012 by Andrew (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

„Udržitelný rozvoj Krušnohoří“: veřejná debata a prezentace výsledků studentského výzkumu ["The Sustainable Development of the Ore Mountains"]

Akce organizovaná v rámci mezinárodní letní školy ISPoS [An event organised as part of the ISPoS international summer school]

ve spolupráci s nově vznikajícím Regionálním centrem expertizy Ústecký kraj [in cooperation with the newly established Usti Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development]

Kde: Centrum bakalářských studií, Schola Humanitas, Ukrajinská 453, 436 01, Litvínov

Where: The Bachelor Studies Centre Schola Humanitas, Ukrajinská 453, 436 01, Litvínov

Kdy: pátek 7. 9. 2012, od 10:00 do 13:00 hod., včetně přestávky na kávu a cca hodinové diskuse.

When: Friday 7.9.2012 from 10am to 1pm, including a coffee break and an hour's public discussion.

O co půjde: Budou představeny výsledky práce studentů a učitelů ze semestrální výuky a letní školy: případová studie rozvoje regionu s jeho problémy, analýza důležitých vztahů mezi významnými regionálními aktéry, která identifikuje potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke změně. Následovat bude debata s reálnými aktéry vstupujícími do hry o Krušnohoří ať již v místním či národním měřítku. Do diskuse se může zapojit jak odborná, tak laická veřejnost. Debata se povede v anglickém a českém jazyce (k dispozici bude tlumočení).

What it's about:

Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012 v Hoře Svaté Kateřiny. V jejím rámci se studenti budou zabývat problémy regionu, především z hlediska vlivu těžby uhlí na prostředí a životní perspektivy obyvatel, soustředí se především na analýzu důležitých regionálních „aktérů“ z hlediska jejich aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu, vlivu, iniciativy, mocenských a dalších charakteristik.

Mezinárodní spolupráce a výuka se realizuje v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce v současné době nesoucí titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“). Je součástí mezinárodní sítě spolupráce ve výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje (VCSE). Běží v rámci projektu ISPoS (International Study Program on Sustainability) podporovaného nadací DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a projektu MOSUR.

Regionální centrum expertizy je v procesu akreditace United Nations University (schválení statutu RCE se očekává do konce roku). Jeho dosavadními členy jsou: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK); Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (UJEP); Schola Humanitas, Litvínov; o.s. Ze Severu; CENELC.cz; o.p.s. (Centrum evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině); Ecojobs – CEE, Green jobs for Central and Eastern Europe. Akci organizuje: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze (COŽP).

Kontakt: Andrew Barton, andrew.barton(at)czp.cuni.cz

Poděkování: všem organizacím i jednotlivcům, kteří se starají o pobyt studentů a jsou zapojeni do jejich programu.

Creative Commons Author: Jana Dlouhá, Andrew Barton. This article was published under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. How to cite the article: Jana Dlouhá, Andrew Barton. (15. 08. 2022). Summer school 2012 public hearnig. VCSEWiki. Retrieved 20:05 15. 08. 2022) from: <https://vcsewiki.czp.cuni.cz/w/index.php?title=Summer_school_2012_public_hearnig&oldid=2345>.