Case study: Brown coal mining in the Usti region: Difference between revisions

From VCSEwiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
== Mining limits (cz): ==
== Mining limits (cz): ==


=== Basic documents (cz) ===
=== Basic documents (cz) ===


*[http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/7DCED4838DD30F36C12571B6006B9ABD?OpenDocument Governmental decision & maps] Text of the government decision no. 444/1991 incl. maps  
*[http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/7DCED4838DD30F36C12571B6006B9ABD?OpenDocument Governmental decision &amp; maps] Text of the government decision no. 444/1991 incl. maps regarding the report on territorial ecological limits of brown coal mining and the energy sector in the North Bohemian Brown Coal Basin (cz)<br>
*[http://press.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/press/UserFiles/file/aktuality_pdf/Komise_pro_zivot_prostredi__AV__CR_limity_uhli_nesouhlas__3_3_10.pdf Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR] k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP), Praha 3. března 2010 (cz) (Standpoint of the Commission for the Environment of the Czech Academy of Sciences on the issue of "territorial ecological limits of mining" in the North Bohemian Brown Coal Basin).<br>
*[http://press.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/press/UserFiles/file/aktuality_pdf/Komise_pro_zivot_prostredi__AV__CR_limity_uhli_nesouhlas__3_3_10.pdf Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR] k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP), Praha 3. března 2010 (cz) (Standpoint of the Commission for the Environment of the Czech Academy of Sciences on the issue of "territorial ecological limits of mining" in the North Bohemian Brown Coal Basin).<br>Revision as of 16:23, 16 March 2012

Description of situation

Huge extent of single raw material (brown coal) oriented mining and consequences for quality of life from global/regional development perspective:

  • Huge problems with landscape degradation affecting human settlements also (some villages removed because of the brown coal deposits)
  • Regional conflict: struggle for mining limits

Lessons learned

Very instructional case study of global and regional perspective concerning natural resource utilization, and consequent conflict

Resources

Mining limits (cz):

Basic documents (cz)

  • Governmental decision & maps Text of the government decision no. 444/1991 incl. maps regarding the report on territorial ecological limits of brown coal mining and the energy sector in the North Bohemian Brown Coal Basin (cz)
  • Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP), Praha 3. března 2010 (cz) (Standpoint of the Commission for the Environment of the Czech Academy of Sciences on the issue of "territorial ecological limits of mining" in the North Bohemian Brown Coal Basin).

Important sudies (cz)

From media (cz)

  • Dagmar Smolíková: Doly versus obce. Sedmá generace. 2004, č. 12.
  • Spoluziti.cz - Stránky Mostecké uhelné společnosti prosazující prolomení limitů těžby
  • Petr Pakosta, Vlastimil Waic: Měly by být těžební limity prolomeny? Literární noviny 02/2006
  • Mostecká uhelná společnost prohlásila, že v Horním Jiřetíně a Černicích těžit bude komentář na priroda.cz

NGOs (cz)

Extinct or endangered localities (cz)